Vidinio antraštė
 

RIMŠĖS KRAŠTAS PASITIKO PAVASARĮ SMAGIAIS RENGINIAIS
 

Kovo-balandžio mėnesį atšyla orai, pradeda tirpti sniegas. Miške prasiskleidžia mėlynos žibutes, karklų šakelės pasipuošia švelniais kačiukais. Pavasaris tai gamtos prabudimo laikotarpis, kuris džiugina žmones ir skatina juos kibti į darbus. Be to tai gražių tradicinių švenčių laikotarpis.
Asociacija Ilgių bendruomenė, įgyvendindama projektą Būkime aktyvūs –šventes švęskime kūrybiškai“, organizavo renginius Rimšės krašto gyventojams „Ne aš plaku – verba plaka“ ir „Aš margutį ridenu Atvelykio takeliu“, skirtus mūsų senovės tradicijoms ir papročiams prisiminti, juos populiarinti bei aktyvinti Rimšės krašto aplinkinių kaimų gyventojus, didinti jų saviraišką, pilietiškumą, tautiškumą ir bendruomeniškumą, iniciatyvumą ir kūrybiškumą. Siekiama, kad šie renginiai taptų tradiciniai ir besikartojantys su naujomis iniciatyvomis iš pačios miestelių ir kaimų gyventojų.
 
2015 m. kovo 28 d. Rimšės daugiafunkciniame centre suorganizuotas renginys „Ne aš plaku – verba plaka“. Turiningas ir kitoks pavasario šeštadienis Rimšės krašto gyventojus nustebino ir nudžiugino. Renginio metu organizuotos edukacinės programos, kuriuose aktyviai dalyvavo įvairaus amžiaus Rimšės krašto gyventojai.
Edukacinės programos „Vilnos kelias“ metu kartu su amatininke Marijona Lukoševičiene dalyviai sužinojo kokį ilgą ir sudėtingą kelią turi nueiti vilna, kol galima iš jos velti. Kalbėta apie vėlimo proceso rankomis naudą sveikatai. Programos dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti ir pasimatuoti ponios Marijonos pagamintus vilnos gaminius. Edukacinės programos metu Rimšės krašto gyventojai mokėsi vėlimo pagrindų, sausu vėlimu kiekvienas vėlė gaminius, juos dekoravo pačių sugalvotais piešiniais. Su dideliu susidomėjimu ir džiaugsmu programos dalyviai dailino savo meno kūrinius.

    
Verba užima svarbią vietą ir liaudies papročiuose. Visoje Lietuvoje visuotinai tikima magine apsaugine ir gydomąja verbos galia. Plakimas verba – apeiginis veiksmas. Plakant linkėjimai išsakomi tam tikra formule, kuri visoje Lietuvoje labai panaši: „Ne aš plaku, verba plaka. Nesirk, nemirk, šventų Velykų sulauk!“ O nuplaktasis turėdavo išsipirkti margučiais: „Ne aš mušu, verba muša. Už nedėlios ir Velykos, ar žadi margučių?“ Nuplaktasis jokiu būdu už plakimą nepykdavo, o tik džiaugdavosi, nes sakoma, kad gavęs plakti visus metus sveikas ir darbingas būsi.
 
Edukacinės programos „Verbų rišimas“ metu kartu su amatininke iš Vilniaus regiono Leokadija Šalkovska dalyviai turėjo puikią galimybę susipažinti su verbų rišimo technologija ir išmokti surišti verbas, tokias kaip dažnai matome parduodamas Kaziuko mugėje. Tiek jauni, tiek vyresni programos dalyviai su gera nuotaika rišo verbas, bendravo ir džiaugėsi, kad bus kaip niekad pasirengę Verbų sekmadieniui.
 
    
 
O margučių marginimo pamokėlėje „Pasidalinkime patirtimi“, renginio dalyviai mokėsi marginti kiaušinius vašku. Marginimo technologija ir patirtimi pasidalino bendruomenės narė Viktorija Abaravičienė, kuri tokiu būdu margučius margina nuo 12 metų, kai ją šio amato išmokė kaimynės močiutė. Kiti dalyviai pasidalino savo patirtimi ir pristatė marginimo būdus.
 
    
 
2015 m. balandžio 12 d. Atvelykio sekmadienį bendruomenė organizavo nuotaikingą ir smagų renginį „Aš margutį ridenu Atvelykio takeliu“. Atvelykis, vaikų Velykėlės, Tomo sekmadienis... Tokių pavadinimų turi sekmadienis po Velykų. Ilgių bendruomenė sukvietė Rimšės krašto gyventojus ir jų svečius į puikų renginį. Džiaugiamės, kad žiūrovai nebuvo tik pasyvūs klausytojai, kartu su jaunimo liaudiškos muzikos kapela „Samanyčia“ ir šokių grupės „Radastėlė“ atstovėmis dalyvavo tautiniuose žaidimuose, šoko, dainavo bei klausėsi Ingos Cicėnienės ir Aurimo Gudo pasakojimų apie senąsias tradicijas ir kultūros paveldą. Koncerto-edukacinės programos metu Samanyčios atstovai nuotaikingai įtraukė žiūrovus į įvairius žaidimus, lietuvių liaudies ratelius. Labai malonu buvo matyti scenoje vaikus ir jaunimą, kurie dainuoja aukštaičių liaudies dainas, groja senoviniais instrumentais – cimbolais, dūdmaišiu.

    
 
Renginiai organizuoti įgyvendinant vietos projektą Nr. LEADER-13-IGNALINA-06-014 „Būkime aktyvūs – šventes švęskime kūrybiškaipagal Vietos plėtros strategijos „Ignalinos rajono kaimo plėtros strategija“ I prioriteto 1.3 priemonę  „Kaimo gyventojų aktyvinimas ir laisvalaikio užimtumo gerinimas“.

*****************************************************************************************************************************************************************************************

RIMŠĖ ŠVENTĖ 500 METŲ SUKAKTĮ
 

Rimšės vardas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1514 metais. Taigi Rimšės gyventojai, kraštiečiai ir svečiai šiais metais paminėjo miestelio 500 metų sukaktį.
„Turėti gimtinę – didelė tėvų dovana. O ypač gera yra gimti nedideliame miestelyje. Mes ir susirinkome šiandien čia pasidžiugti mūsų mylimu Rimšės kraštu ir jo žmonėmis, nes 1514 metais, prieš 500 metų, pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Rimšės vardas“, – šiais žodžiais prasidėjo šventė „Rimšė tebėra – Rimšė tebūnie“, skirta miestelio 500 metų jubiliejui.
Tautodailininkas Vytautas Šemelis iškaldino užrašą ant akmens, atgabento iš Rimšės seniūnijos laukų. Atidengė šį akmenį buvusi tremtinė ponia Valerija Griščiukienė ir Ignalinos rajono savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis.
Gerbiamas klebonas Algis Vaickūnas pašventino akmenį.
Po trumpos istorinės įžangos susirinkusiuosius sveikino rajono savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, Pūškų užkardos vadas Saulius Nekrašiavičius, Ilgių bendruomenės narė Jūratė Tamonienė,  Meikštų krašto bendruomenės pirmininkas Mindaugas Survilas, Rimšės miestelio gyventoja Vladislava Jarmuševičienė ir kiti. Tą dieną pro Rimšę važiavo ir ralio aplink Lietuvą dalyviai. Jie taip pat pasveikino gyventojus ir įteikė saldžią dovaną – dėžę saldainių. Seniūnė Tatjana Jarutienė pasveikino susirinkusius, padėkojo už bendradarbiavimą ir visokeriopą pagalbą.
Kotryna Diliavičiūtė perskaitė kraštietės Bronės Čiplytės-Nainienės eiles apie Rimšę ir paleido į orą balionų puokštę, palydėdama  ją žodžiais: „Rimšė tebėra – Rimšė tebūnie“.
Ceremoniją puošė saksofono, kuriuo grojo Faustas Gasperavičius, garsai.
Visi vaišinosi Pūškų užkardos virtuvės pagaminta koše, rašė palinkėjimus ateinančioms kartoms, apžiūrėjo nuotraukų, piešinių ir spaudinių parodą, vaikai džiaugėsi atrakcionais.
Tuo pačiu metu vyko senjorų krepšinio varžybos. Nugalėtojomis tapo Ignalinos 1-oji komanda, Ignalinos 2-oji komanda ir Rimšės komanda.
Padėkos raštais apdovanota Pūškų pasienio užkarda, Meikštų krašto ir Ilgių bendruomenės ir jų aktyviausi nariai: Viktorija Abaravičienė ir Jūratė Tamonienė; plėtojantys kaimo turizmą Regina Glebavičienė ir Ričardas Zagorskis, kuriantis ir išlaikantis darbo vietas Edikas Matovičius, seniūnaitė Bronė Abaravičienė, liaudies tradicijų puoselėtoja Veronika Čibirienė, krepšinio varžybų organizatorius Petras Klišauskas, Meikštų bibliotekininkė Jolanta Šalnienė.
Dalyvius linksmino Visagino miesto kultūros centro kapela „Linksmuolė“. Po koncerto vyko diskoteka. Įsimintinas renginys organizuotas naudojant 2014 m. vietos bendruomenių savivaldos programos lėšas.
Laisvalaikio organizavimo specialistė Elžbieta Rubinienė.